top of page

Oibríonn Macha Media thar réimse leathan seánraí

le foirne cumasacha chun sárscéalta a thabhairt chuig scáileáin de gach méid.

Macha Media works across a range of genres with diverse and talented teams to bring great stories to screens of all sizes.

Léirithe le Gairid | Recent Productions

Léirithe ar na Bacáin | Upcoming Productions

Léirithe le Gairid | Recent Productions

tg4.png

Is comhlacht léirithe teilifíse é

Macha Media a dhéanann cláracha d'ardchaighdéan a chuireann lenár dtuiscint ar an saol agus ar an stair ar bhealach cruthaitheach, ealaíonta.

Macha Media is an Armagh-based production company specialising in quality content, making a unique and creative contribution to our understanding of history and society.

Déan Teagmháil Linn | Contact Us

14a Sráid Dawson
Ard Mhacha

BT61 7QT

info@machamedia.net 

  Tel: 07767 271228

bottom of page