top of page

Oibríonn Macha Media thar réimse leathan seánraí

le foirne cumasacha chun sárscéalta a thabhairt chuig scáileáin de gach méid.

Macha Media works across a range of genres with diverse and talented teams to bring great stories to screens of all sizes.

Léirithe le Gairid | Recent Productions

Léirithe ar na Bacáin | Upcoming Productions

Léirithe le Gairid | Recent Productions