top of page

An Fhoireann

Antaine Ó Donnaile 

Tá breis agus fiche bliain caite ag Antaine ag obair mar léiritheoir agus mar eagarthóir ar chláir Ghaeilge. I 2012, d’éirigh Antaine as a phost mar eagarthóir coimisiúnaithe sa BBC agus bhunaigh sé an comhlacht teilifíse, Macha Media.

Antaine is an award-winning television producer who has played key roles in developing multimedia content for top media companies. Before setting up Macha Media in 2012, Antaine was an executive producer and commissioning editor at BBC Northern Ireland.

Méabh Fields

Tá Méabh ag obair sna meáin Gaeilge ó bhí 2002 ann. Tá 12 bliain caite aici le BBC Thuaisceart 

Éireann. Le linn a cuid ama leis an BBC léirigh sí an clár laethúil raidió ‘Blas,’ agus chruthaigh sí réimhse suíomhanna idirlín, ina measc suíomhanna do pháistí. 

Thosaigh Méabh ag obair le Macha Media mar léiritheoir i 2015 agus tá sí mar chuid lárnach den fhoireann ó shin.

Méabh has been working in Irish language media since 2002. She spent 12 years in BBC Northern Ireland. During her time in the BBC Méabh produced the daily radio programme ‘Blas’, and created many websites, including sites for children. Méabh joined Macha Media in 2015 and has been a key part of the team since then.

bottom of page