top of page
Ar Lorg Annie

Téann Kevin Magee ar lorg pictiúr de chuid Rockwell Kent, ealaíontóir conspóideach Meiriceánach a tháinig go Dún na nGall i 1926. Ag aimsiú níos mó ná íomhanna ícónacha, tagann sé ar chairdeas a mhair tríd an Chogadh Fuar.

Kevin Magee goes in search of the lost Irish paintings of controversial American artist Rockwell Kent. Finding more than iconic images of Donegal, he uncovers life-long friendships that survived the Cold War.

Cláracha Faisnéise

An Bap - BBC

Tagann Brian (Danny Minnie) Ó Domhnaill go Béal Feirste le scéal An Bap a fhoghlaim, óna thús bocht sa bhliain 1842 go dtí an áit ina bhfuil sé anois i gcroíthe mhuintir Bhéal Feirste an lae inniu.

Brian (Danny Minnie) Ó Domhnaill comes to Belfast to learn about the Belfast Bap, from its 

humble beginnings in 1842 to modern day Belfast. 

Paul Henry, Portráid Éireannach - TG4

Fiosraíonn Antaine Ó Donnaile scéal an Bhaistigh as Béal Feirste a chruthaigh íomhá iarthar na hÉireann.

Antaine Ó Donnaile investigates how a Belfast Baptist came to create the quintessential image of the west of Ireland.

Ar Lorg Annie - BBC

Téann Kevin Magee ar lorg pictiúir de chuid Rockwell Kent, ealaíontóir conspóideach Meiriceánach a tháinig go Dún na nGall i 1926.

Kevin Magee hunts for the lost Irish paintings of controversial American artist Rockwell Kent who came to Donegal to paint in 1926.

Éalú as Éirinn - TG4

Leanann Antaine Ó Donnaile i gcoiscéimeanna 

Francisco De Cuéllar, captaen Spáinneach a bhí ar bhord loinge de chuid Armáid na Spáinne nuair a briseadh í amach ó chósta Shligigh. 

Antaine Ó Donnaile follows in the footsteps of Francisco De Cuéllar, a Spanish Armada captain who was shipwrecked off the coast of Sligo. 

Uncail Seán: Bolshevik  - TG4

Leanann Fionntán Mac Giolla Ciaráin coiscéimeanna a sheanuncail, Seán Murray. Tugann an turas é ó fheirm bheag i gContae Aontroma i rith Chogadh na Saoirse chun na Rúise sna 1930í faoi réimeas Stalin.

Fionntán Mac Giolla Ciaráin follows in the footsteps of his grand uncle, Seán Murray. The journey takes him from the Glens of Antrim during the Irish War of Independence to 1930s Russia under Stalin.

Clár faisnéise
Sraitheanna

Clár faisnéise

Sraitheanna

I Rith an Bhealaigh - BBC

Sraith 3 chlár ina leanaimid lucht eagraithe agus iomaíochta Rás Eachtrach an Atlantaigh Fhiáin / Wild Atlantic Adventure Race (WAAR) i gContae Dhún na nGall agus ina gcluinimid a scéalta spreagúla. 

This three-part series follows the organisers and the inspirational stories of some of the competitors in the County Donegal Wild Atlantic Adventure Race (WAAR). 

Rothaí Móra an tSaoil - BBC

Tar linn le bus clúiteach de chuid Dhún na nGall agus muid ag gabháil ar oilithreachtaí, ar chúrsaí samhraidh Gaeltachta agus ag taisteal siar ar bhóithrín na  gcuimhní.​

Join passengers on a Donegal bus as they go on 

pilgrimages, Gaeltacht summer courses and trips down memory lane.

 

Ar Chúl an Chuirtín - TG4

Sa tsraith seo leanann muid grúpaí drámaíochta agus iad ag ullmhú don Fhéile Náisiúnta Drámaíochta. Foghlaimíonn muid nach ar an stáitse amháin a tharlaíonn an dráma!

In this four part series we follow drama enthusiasts from all over the country and discover that drama is not solely limited to the stage! 

 

Ar Mo Bhealach Féin - BBC

Téann Seán Mac Labhraí ar thuras tríd an Bhreatain Bheag i gcoiscéimeanna an scríbhneora chlúitigh Seosamh Mac Grianna. 

Seán Mac Labhraí travels through Wales in the footsteps of his literary hero Seosamh Mac

Grianna. 

Gafa Sa Túr - TG4

Sraith sé-pháirt a thugann súil eile ar stair na hÉireann -trí dhearcadh na nÉireannach a bhí gafa i dTúr Londan.

A 6 part documentary series that looks at Irish history through the eyes of the Irish people who watched it unfold from behind the bars of the Tower of London.

 

 

Radharcanna Rúnda - BBC

Sraith ar líne do BBC Gaeilge a thaispeánann bailte Ultacha ón aer agus muid ag foghlaim faoi

radharcanna rúnda áitiúla le muintir na háite.

An online series for BBC Gaeilge using spectacular aerial footage of Ulster towns and villages in

which local people reveal the hidden gems of their

area.

Fuaim na hAbhann - BBC

Sraith ar líne do BBC Gaeilge ina dtéann Frainc Mac Cionnaith agus Rónán Mac Grianna a dh’iascaireacht

ar aibhneacha thart ar thuaisceart na hÉireann.

An online series for BBC Gaeilge in which Frainc Mac Cionnaith and Rónán Mac Grianna go

fishing on the rivers across the North of Ireland.

Páistí

Daoine Óga

Insint Eile - Meon Eile

12 dráma gairid ina ndéanann páistí as achan chearn de Chúige Uladh athinsint ar scéaltaí as 'Bailúchán na Scol' a rinneadh sna 1930í nuair a cuireadh páistí scoile amach le scéalta agus béaloideas a fháil óna mhuintir.

 

12 short dramas in which children from all over Ulster re-tell folk stories from the 1930s 'Schools' Collection'.

Idir Mise agus Tusa - Meon Eile

Sraith agallamh beirte á léiriú ag páistí bunscoile. Ghlac 20 páiste as gach chearn de Chúige Uladh páirt sna drámaí gairide a foilsíodh ar www.meoneile.ie

A series of 'agallamh beirte' (dialogues) performed by primary school children from all over Ulster.  The short dramas which were published at www.meoneile.ie

Dúshlán Chú Chulainn - Cairde Teo

Lonnaithe i bpríomhdhún ársa Uladh, Eamhain Mhacha, tá dhá aip fóin cruthaithe ag Macha Media. Cluiche do pháistí atá sa chéad cheann agus is treoir oidhreachta do dhaoine fásta atá sa dara ceann. 

Macha Media has produced 2 GPS Mediascape Mobile Applications based at the ancient capital of Ulster,

Eamhain Mhacha (the Navan Fort). One is a location game for young children and the other is a heritage guide for adults.  

Lá Dár Saol - TG4

Sraith clár faisnéise a léiríonn Éire sa lá atá inniu ann, thuaidh agus theas, mar a fheiceann daoine óga í.

Thar trí bliana (2013-2016), chuir Macha Media oiliúint ar Ghaeilgeoirí óga i scileanna teilifíse.  Sheol muid na hoiliúnaithe amach le taifead a dhéanamh ar an saol agus iad ag baint úsáide a gcuid ceamaraí digiteacha, gutháin póca agus iPadanna féin.

A ground-breaking landmark documentary series showing modern Ireland, north and south, as young

people really see her. Over a period of three years (2013-2016), young Irish speakers (15+) were trained and mentored by Macha Media in the skills of film-making. We then sent the trainees out to shoot their world on their own iPads, digital cameras and mobile phones.

bottom of page