top of page

Téarmaí agus Coinníollacha / Terms and Conditions

Níl mé ag cur ábhar ar bith chugaibh a sháraíonn príobhaideachas duine ar bith,  a sháraíonn dlíthe cóipchirt nó a dhéanann clúmhilleadh.

I am not sending you any material which breaches anyone's privacy, breaches copyright law or defames anyone.

 

Tuigim na treoracha sábháilteachta agus ní dhearna mé rud ar bith le linn dom a bheith ag taifeadadh ar an 17ú Márta a chuir mé féin nó duine ar bith eile i mbaol.

I understand the health and safety guidelines and I did not do anything while filming on 17th March which put myself or anyone else at risk.

 

Níl mé ag cur ábhar ar bith chugaibh atá gáirsiúil, a léiríonn fuath nó foréigean nó a spreagann foréigean nó fuath.

I'm not sending you any material which is obscene, which depicts hatered or violence or which incites violence or hatred. 

 

Níl mé ag cur ábhar ar bith chugaibh nach raibh cead agam a scannánú nó ábhar ar bith a scannánú in áit nach raibh cead agam a bheith.

I am not sending you any material which I did not have permission to film or which was filmed in a location which I was not allowed to be in.

 

Níl mé ag cur ábhar ar bith chugaibh nach liomsa é.

I am not sending you any material which is not owned by me.

 

 

 

 

bottom of page